…glas voor bouw en interieur…
Header

Geluidwerend glas

Geluidwerend glas

Lawaai kan het wooncomfort en daarmee uw gemoedrust bederven. Verkeerslawaai, overkomende vliegtuigen, langs denderende treinen, luide muziek. Met dit soort glas kunt u lawaai dat van buitenaf uw woning binnendringt, terugbrengen tot een niet meer storend niveau. Geluidsgolven dringen het makkelijkst binnen door onderbrekingen in de gevel zoals ramen. Elk type geluid heeft zijn eigen frequentie golven die op verschillende manieren gedempt moeten worden. Laat u, als u last heeft van lawaai, altijd goed informeren welk soort glas voor u het beste is zodat het geluid tot een voor u normaal en prettig niveau terug gebracht kan worden.