…glas voor bouw en interieur…
Header

CE markering

Vlakglasproducten die worden toegepast in de bouw dienen wettelijk te voldoen aan bepaalde normen. Om aan te geven dat producten aan deze normen voldoen moeten ze door de producent worden voorzien van een CE markering (Conformité Européenne). Deze markering mag permanent op het glas worden aangebracht, maar ook op een sticker op het glas of op de bij het product horende documenten.

BuroGLAS levert al haar producten volgens de geldende normen. Niet alle geproduceerde producten worden echter toegepast in de bouw en daarom worden producten niet automatisch van CE markering voorzien.

Indien u  aangeeft dat er een CE markering is gewenst wordt het glas voorzien van een sticker met het CE logo en een verwijzing naar de website. Op de vermelde website is per product het geldende CE-label op te vragen. Op verzoek van u is het mogelijk het glas, door middel van keramische inkt, permanent van het CE-logo te voorzien of de markering alleen op de begeleidende documenten op te nemen.